ordförande

Monica Wohlgemuth (ordförande) Robert Almströms gata 9 B, 113 36 Stockholm monicawohlgemuth78@gmail.com mob 073 038 74 71

sekreterare och medlemsansvarig

Birgitta Bygren (sekreterare och medlemsansvarig) Tantogatan 71, 118 42 Stockholm tel: 08-84 14 55birgitta.bygren@gmail.com

suppleant, kontaktperson GS

Björn Sundström (suppleant, kontaktperson GS) mobil 073 62 662 61 b.sundstrom@me.com

Kassör

Aija Sadurskis (Kassör) Fatburs Brunnsgata 3, 118 28 Stockholm sadurskisaija@gmail.com

ordinarie

Leena Vuori, ordinarie leena.vuori@hotmail.com

suppleant

Solveig Palmqvist Suppleant solanpalmqvist@gmail.com mob 073 698 34 61

suppleant

Jan Kantor (ordinarie) janharry.kantor@gmail.com mobil: 073-754 37 24

adjungerad, program och fester

Eva-Liz Norin Sundström (adjungerad, program och fester) MagnusLadulåsg. 47, 118 65 Stockholm tel: 08-720 07 73

suppleant

Kerstin Persson (suppleant)