ordförande

Monica Wohlgemuth, tel: 073 038 74 71 monicawohlgemuth78@gmail.com

sekreterare och medlemsansvarig

Birgitta Bygren, tel: 0708 75 43 77 birgitta.bygren@gmail.com

suppleant, kontaktperson GS

Björn Sundström tel: 073 62 662 61 b.sundstrom@me.com

Kassör

Aija Sadurskis, sadurskisaija@gmail.com

ordinarie

Leena Vuori, leena.vuori@hotmail.com

suppleant

Solveig Palmqvist, tel: 073 698 34 61 solanpalmqvist@gmail.com

suppleant

Jan Kantor, tel: 073-754 37 24 janharry.kantor@gmail.com

adjungerad, program och fester

Eva-Liz Norin Sundström, tel: 08-720 07 73

suppleant

Kerstin Persson