Medlemsavgift: 225 kr per år insättes på pg 649 14 90-6
Ange namn, adress och gärna e-postadress

Barn- och ungdomsmedlemskap åldrarna 0 till 18 år: 50 kr per år.

Du kan även kontakta någon i styrelsen eller vår medlemsansvariga
Birgitta Bygren, tel: 08-84 14 55, birgitta.bygren@gmail.com

Som medlem är du välkommen att deltaga i klubbens aktiviteter som består av bland annat:
- träffar, utflykter och studiecirklar
- konstlotteri med dragning i december
- konstresor och fester

Var 10:e medlem vinner i konstlotteriet.
Inköp av vinsterna görs från Grafiska Sällskapets Galleri eller från konstnärer anslutna till Grafiska Sällskapet.