Solveig (Solan) Palmqvist (ordförande)
Fjällgatan 16, 116 28 Stockholm
mobil: 073 698 34 61
solanpalmqvist@gmail.com 

Birgitta Bygren (sekreterare och medlemsansvarig)
Tantogatan 71, 118 42 Stockholm
tel: 08-84 14 55

birgitta.bygren@gmail.com

Aija Sadurskis (Kassör)
Fatburs Brunnsgata 3, 118 28 Stockholm
sadurskisaija@gmail.com

Björn Sundström (adjungerad, kontaktperson GS)
mobil 073 62 662 61
b.sundstrom@me.com

Leena Vuori, ordinarie
gsgkonsgklubb@gmail.com

Stina Stensland ordinarie
gsgkonstklubb@gmail.com

Jan Kantor (suppleant)
janharry.kantor@gmail.com
mobil:  073-754 37 24

Barbro Asp (suppleant)
barbroasp@gmail.com

Monica Wohlgemuth (suppleant, barn & ungdom)
Almströmsgatan 9 B, 113 36 Stockholm

monicawohlgemuth78@gmail.com

Eva-Liz Norin Sundström (adjungerad, program och fester)
MagnusLadulåsg. 47, 118 65 Stockholm
tel: 08-720 07 73

Birgitta Klasson (adjungerad)
Svartviksslingan 61, 167 38 Bromma
birgitta.klasson@bredband.net

Emil Palmqvist (adjungerad, webbansvarig)

webmaster@gsg-konstklubb.com