Medlemsbrev 2020 10 19

Hej kära medlemmar!

Trots alla nödvändiga restriktioner i vårt sociala liv på grund av pandemin har vi under september/oktober försökt hålla liv i vår verksamhet genom att ordna ett par skulpturvandringar med begränsat antal deltagare. Vandringarna   har kompletterats med ett besök på Galleriet där aktuella konstnärer visat sina utställningar.

Vi fortsätter på den vägen.

I slutet av oktober blir det skulpturpromenad med konstnären Bitte Jonasson Åkerlund som guide för en mindre grupp på Södermalm. Ett ateljébesök på Högbergsgatan är planerat hos skulptören Annika Alm och en visning av Swedenborgskyrkan i Tegnérlunden är planerat till slutet av november. Mer specifik information om tid och plats meddelas successivt i mail.

Årets vinster kommer att presenteras söndagen den 1 november kl 13.00 och kl 15.00 på Galleriet.

I år blir det ingen julfest och vinstutlottningen kommer att genomföras på ett digitalt möte via Zoom.  Det innebär att alla som vill kan koppla upp sig på sin dator och vara med om den spännande dragningen i medlemslotteriet den 22 november kl 17.30. Vi vill nu först få en uppfattning om hur stort intresset är. Anmäl alltså omgående ditt intresse, senast den 23 oktober, till gsgkonstklubb@gmail.com 

Du kommer sedan att få uppgift om vilken länk du ska klicka på och uppgifter om möteskod och lösenord.

Val av vinst och vinstutdelning blir måndag den 7 december kl 18.00 på Galleriet.

Varma hälsningar

Styrelsen


Kontakter för info, gsgkonstklubb@mail.com

mobil 073 698 34 61 Solan Palmqvist

mobil 073 038 74 71 Monica Wohlgemuth

tel. 08 84 14 55, mobil 0708 75 43 77 Birgitta Bygren


Oktober- December 2020

Program som planeras 

Tid och plats meddelas succesivt i mejl.

Skulpturvandring med konstnär Bitte Jonasson Åkerlund

Besök hos skulptör Annika Alm

Visning i Swedenborgskyrkan

Medlemslotteriet;

Visning av Årets vinster på Grafiska Sällskapet söndag 1 november

Konstutlottningen sker i slutet av november

Kontakta oss för info, gsgkonstklubb@gmail.com

Mob 073 698 34 61 Solan Palmqvist

Mob 073 038 74 71 MonicaWohlgemuth

Tel 08 84 14 55 Birgitta Bygren


Information för årsmötet 2020

Med anledning av rådande restriktioner pga Coronan kunde vi inte genomföra årsmötet som vi tänkt den 23 mars 2020. Vi har undersökt olika digitala alternativ för att kunna genomföra ett årsmöte via dator.
Till följd av coronan finns en lag  (2020 198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags och föreningsstämmor. Det är ok med poströstning.
Medlemmarna ska kunna svara JA eller NEJ på frågor..

Vi har funnit att e-post passar de flesta av våra medlemmar.
Här kommer kallelsen;till GSG konstklubbs årsmöte via mejl 18 juni

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I GSG KONSTKLUBB TORSDAG 18 JUNI 2020.
kallelsen bifogas och vi vill ha ditt svar via e-post. ons. d 17 juni.
Läs Kallelsen ! Svara på frågorna samt mejla senast den 17 juni.
Vi vill ha ditt svar via mejl till Birgitta Bygren.  birgitta.bygren@gmail.com

Verksamhetsberättelsen, Bokslutet, och Revisionsberättelsen bifogas.
Årsmöteshandlingarna och kallemmer att finnas på www.gsg-konstklubb.com
Vill du ha handlingarna per brev , kontakta Birgitta Bygren. 08 84 14 55.

Hälsningar från oss alla i GSG styrelsen vi är fulladdade med spännande idéer och ser fram mot att inbjuda till program så fort karantänbestämmelserna tillåter oss att träffas,
Vad kul det är med alla trevliga och in "hälsningar om  "Konst nära mig"
Vi ser fram mot och vet att det kommer fler Välkommen till vårt årsmöte via mejl.
GSG styrelsen
kallelse GSGs årsmöte 18 juni 2020 via mail.pdf
GSG verksamhetsberättelse 2019 (1)aija (1).pdf
Bokslut 2019 (rev).pdf

Viktig information!

Vårens program är inställda tills vidare på grund av covid-19/corona viruset. Information kommer skickas ut när verksamheten återupptar sina aktiviteter.

Detta inkluderar även den planerade resan som är inställd samt årsmötet. Vi återkommer med nya tider och information längre fram i tiden. Ny kallelse skickas 14 dagar innan årsmötet.

Program folksams konstsamling - fulltecknat

Besöket hos folksams konstsamling den 14 april är nu fulltecknat.

Program flyttat!

Ändrat datum Vardagskonst - "Möte med konstnärer" med Cilla Jahn till tisdag 3 mars kl 18.00
anmälan senast 15 februari till gsgkonstklubb@gmail.com

Fulltecknat program - Resan till Grafiktiennalen

Till alla medlemmar och vänner i GSG konstklubbBussen är fullbokad -
Reservlista är upprättad
Alla som anmält sig har fått bekräftelse
Om du anmält dig och inte fått bekräftelse v v hör av dig så snart som möjligt
till
gsgkonstklubb@gmail.com  alt mob 073 698 34 61 Solan alt. tel pi 6438804 Björn
Reseplanerana i GSG konstklubb och galleriet

Årsmöte 2020

Årsmöte måndagen den 23 mars kl 18.00 Plats Grafiska Sällskapet , Hornsgatan 6, Stockholm. Kallelse kommer!

Nytt år! Lite info om kommande händelser, nya vinster osv.

Hemsidan har uppdaterats med 6 vinster som går att se i galleriet, dessa kommer att lottas ut i den stora konstdragningen i december 2020. Som vanligt kommer fler vinster att köpas in under årets gång och läggas till här på hemsidan.

Nu går det även att se vinster från tidigare år under "arkiv" för de som är intresserade av att se vad som tidigare har lottats ut.

Vårens övriga program är under planering och Vårens medlemsbrev med Kallelse till Årsmötet inbjudan till Studiecirkeln kommer vecka tre. När programmet är färdigställt kommer hemsidan uppdateras så att det går att se under "program". 


Konstklubbens första medlemsträff lördagen den 18 januari kl 13.00. Konstnärerna Timothy Crisp och Magnus Dahl inbjuder till en spännande visning av utställningen "Konfigurationer"  ett nedslag i det gemensamma projektet "Den Grafiska maskinen" Vi bjuder på förfriskningar och snacks.Ingen anmälan men om ni kommer flera så gör gärna intresseanmälan


Intressant föreläsning om offentlig konst den 27 januari kl 18.00 på Grafiska Sällskapet! Cilla Jahn berättar och visar bilder med utgångspunkt från sin bok "Möten med konstnärer"

Cilla Jahn med lång erfarenhet som Konst- och Kulturansvarig i många kommuner inom HSB,
har bidragit med projektering av många av våra kända konstnärers verk i det offentliga rummet.

Förfriskningar serveras med enklare tilltugg
Kostnad 50:- i mån av plats kan även Ickemedlem komma med och betalar då 60:-
Anmälan senast 19 januari till gsgkonstklubb@gmail.com alt
tel 08 84 14 55 Birgitta Bygren eller mob 0736 983 461 Solan Palmqvist

Betala när du fått bekräftelse att du kommer med - GSG kontklubb plusgiro nr 649 14 90 - 6

'Varmt välkommen med din anmälan


Vi vill också tipsa om ett vernissage till Marianne Hall som ställer ut sina små terracottaskulpturer
på Galleri Nordostpassagen. Nordenskiöldsgatan, Djurgården, mittemot Skansen
Några från GSG styrelsen ska träffas där vid 13 tiden.


Medlemsavgiften för år 2020 är oförändrad kr 225:-