Program
Vi ser fram mot att kunna inbjuda till tidigare planerade samt nya lockande program.
men vi avvaktar ännu en tid,med planerade träffar Besök galleriets utställningar gärna en vardag eller dygnet runt kan du följa utställningsverksamheten samt se nyinkoma bilder från konstnäreerna www.grafiskasallskapet.
Vi återkommer med information succesivt

GSG konstklubb, medlemsavgift år 2021 kr 225.- plusgiro nr 649 14 90 - 6
kontakt gsgkonstklubb@gmail.com